Logo SchaikseWeelde
WELKOM BIJ

SchaikseWeelde

SchaikseWeelde is de naam van onze ‘groene oase’ van 6.000 m2, gelegen tussen Leerdam en Schoonrewoerd in de gemeente Vijfheerenlanden. We werken er aan de opbouw van een centrum voor natuureducatie. Onze idealen zetten we om in actie, met het doel bij te dragen aan een duurzaam gebruik van de aarde.

Voor kinderen en volwassenen ontwikkelen we educatieve projecten, belevingen en workshops voor hoofd, hart en handen. Basisscholen kunnen bij SchaikseWeelde terecht voor NME-lessen. Zorg voor de natuur en zorg voor de mens gaan bij ons hand in hand. We gaan daarbij uit van een gezonde balans tussen idealen en pragmatisme. Trefwoorden: permacultuurtuin, voedselbos, natuureducatie, participatie, workshops.

Doelgroepen: leerlingen basisschool (natuureducatie), jongeren met keuzestress, stagiaires, iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid en gezonde voedselproductie.

AGENDA

Permacultuur

 

Is leren van de natuur

… met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden.

Werkzaam met natuur!

Voedselbos

Een eetbaar bos ontwerpen tot een ecologisch systeem…

niet alleen als duurzaam alternatief voor de landbouw maar ook als inspiratie om onze samenleving duurzaam in te richten en te organiseren.

Mensen verbinden met natuur!

Duurzaamheid

Zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten.

Voor nu, maar ook voor de komende generaties.

Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan.

SchaikseWeelde in ontwikkeling

De toekomst

Onze doeleinden hebben we beschreven in een projectplan. De hoofdlijnen van ons projectplan zijn verwerkt in het Principeverzoek dat we op 2 oktober 2020 hebben ingediend bij de gemeente Vijfheerenlanden. Het college van B&W heeft aangegeven mee te willen werken aan natuureducatie op ons terrein. Momenteel werken we ons plan uit en onderzoeken we de haalbaarheid van het oprichten van een educatiegebouw. We richten Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden op.

Adres

Schaikseweg 79, 4143 HD Leerdam

Email

info@schaikseweelde.nl

Telefoon

06 11 07 26 83