Voedselbos

Voedselbos 

Op SchaikseWeelde gaan we een voedselbos van 0,5 ha tot stand brengen. We doen dat geleidelijk, uitgaande van de bestaande situatie. In ons bosperceel zijn een aantal pioniersbomen aan het einde van hun levenscyclus. Ze zijn rot en dreigen bij stormwind om te vallen. Tijdens de vliegende storm van januari 2018 zijn verschillende Italiaanse populieren bezweken. Het risico van schade en/of letsel bij een volgende storm wordt te groot. De pioniersbomen gaan we vervangen door eetbare gewassen. Het hout van de bomen die vervangen worden gaan we circulair gebruiken.  

Wat is een voedselbos? “Een productief ecosysteem ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Onderdelen van de begroeiing, zoals vruchten, zaden, bladeren of stengels, kunnen als voedsel voor de mens dienen.” (Green Deal Voedselbossen). In het ontwerp en beheer van een voedselbos komen de principes van de permacultuur tot uitdrukking. In een voedselbos zijn verschillende vegetatielagen. Er is een kruinlaag van hogere bomen met daaronder (of daartussen) lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten. 

Voor het ontwikkelen van ons voedselbos hebben we een beplantingsplan opgesteld. Het hout van de bomen die we vervangen gebruiken we circulair. De takken gaan op de takkenril, sommige delen versnipperen we en stammen zetten we in voor het kweken van paddestoelen. 

Het productieve aspect van een voedselbos past naadloos bij sociale meerwaarden als duurzaamheid, gezondheid, educatie en participatie. Precies wat we voor ogen hebben bij de verdere ontwikkeling van SchaikseWeelde.