Voedselbos

Op SchaikseWeelde hebben we een voedselbos van 0,6 ha aangeplant, dat hebben we geleidelijk gedaan omdat we uitgaan van de bestaande situatie. In ons bosperceel waren een aantal pioniersbomen aan het einde van hun levenscyclus. Ze waren rot en dreigden bij stormwind om te vallen. Tijdens de vliegende storm van januari 2018 zijn verschillende Italiaanse populieren bezweken. De pioniersbomen zijn vervangen door eetbare gewassen in de verschillende lagen. Ons voedselbos zetten we in voor beleving en educatie.

Wat is een voedselbos? “Een productief ecosysteem ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Onderdelen van de begroeiing, zoals vruchten, zaden, bladeren of stengels, kunnen als voedsel voor de mens dienen.” (Green Deal Voedselbossen). In het ontwerp en beheer van een voedselbos komen de principes van de permacultuur tot uitdrukking. In een voedselbos zijn verschillende vegetatielagen. Er is een kruinlaag van hogere bomen met daaronder (of daartussen) lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten. 

Het hout van de bomen die we hebben vervangen gebruiken we circulair. De takken gaan op de takkenril, sommige delen versnipperen we en stammen zetten we in voor het kweken van paddestoelen. 

Het productieve aspect van een voedselbos past naadloos bij sociale meerwaarden als duurzaamheid, gezondheid, educatie en participatie. Precies wat we voor ogen hebben bij de verdere ontwikkeling van SchaikseWeelde.