Zones

Bij de uitwerking van ons projectplan voor de eetbare tuin en voedselbos gaan we uit van indeling in zones.

Indeling in zones
Het gebruik van zones is een patroon dat terug te vinden in de indeling van het land of systeem

  • Zone 0; betreft het gebouw/huis de centrale plek zelf
  • Zone 1; nabij het huis en keukenraam, privé tuin, voor alles dat dagelijkse aandacht vraagt, bijvoorbeeld de moestuin
  • Zone 2; de eerste grotere zone voor commerciëlere teelt, vee of kippen
  • Zone 3; voor de minder intensieve aandacht en bijvoorbeeld vaste beplanting en fruit, het voedselbos
  • Zone 4; extensieve productie zoals noten en hout, lange termijn
  • Zone 5; de wilde zone zonder menselijke interventie, waar de natuur haar gang gaat en waar verzameld kan worden, omgeving

Op SchaikseWeelde ontwerpen we naar zonering, bijvoorbeeld hoe we het terrein kunnen betreden, hoe we over het terrein lopen, waar de lagere delen voor waterpartijen zijn, waar we educatieplekken creëren en hoe we delen op het terrein gebruiken.