Wie zijn wij?

De initiatiefnemers

 

Floris Blom
is geboren en getogen in Leerdam. Hij bracht hij veel tijd door in de fruitboomgaard van zijn opa en oma Den Besten aan de Schaikseweg.

Sylvia Terpstra
is opgegroeid tussen de bossen op de Veluwe. Ze is basisschoolleerkracht en werkt ook als cultuurcoach bij Stichting SamenDoen Vijfheerenlanden. Ze heeft inspiratie opgedaan in voedselbossen in Nederland en Engeland en heeft opleidingen in permacultuur en voedselbossen gevolgd. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van permacultuur en ecologische voedselproductie. Die brengt ze in de praktijk op SchaikseWeelde. Via Jong Leren Eten, IVN en Velt volgde ze de opleiding tot moestuincoach. Ze wil kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met natuur en activiteiten over voedsel zodat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Floris en Sylvia namen in 2015 het land over van Floris’ ouders. Er bleek ‘groot-onderhoud’ nodig. Ze gingen nadenken over een toekomstplan.

Wim Struijk is de derde persoon. Hij is vrijwilliger op SchaikseWeelde. Hij vult ons perfect aan. Hij denkt mee en steekt de handen uit de mouwen.

 

Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden

De stichting heeft ten doel:
Een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving waarin aandacht voor mens en natuur in hun onderlinge samenhang centraal staan; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het doeltreffend exploiteren van een regionaal steunpunt op SchaikseWeelde voor duurzaamheidseducatie voor onder andere basisschoolleerlingen. De activiteiten van de stichting richten zich op duurzaamheidsthema’s zoals natuur, biodiversiteit, verbinding stad met groene omgeving, energie, afval, voedsel en gezondheid met de nadruk op hun onderlinge samenhang. Voedselbos SchaikseWeelde met bijbehorende faciliteiten is daarvoor de inspirerende omgeving waar eenieder het kringloopsysteem kan zien en proeven. Samenwerking met groene, duurzame initiatieven in de regio zullen worden aangegaan;
  • Het stimuleren van de sociale cohesie en gemeenschapszin in de gemeente Vijfheerenlanden en in de regio. Dit door een plek te bieden waar mensen samenkomen rondom activiteiten in voedselbosSchaikseWeelde en/of activiteiten gericht op participatie, inclusiviteit en integratie;
  • Het stimuleren en bevorderen van kleinschalige cultuur- en kunstuitingen. Een natuurtheater, workshops en buitenexposities bieden hiervoor de ruimte (in een niet alledaagse omgeving);
  • Het vervullen van een voorbeeldfunctie door de principes van duurzaamheid in (bouwen) beheren en exploiteren in de praktijk te brengen. Hierbij passen we de beginselen van een kleinschalige circulaire economie toe en realiseren deze op een sociale en klimaat- en energieneutrale wijze.

De onbezoldigde bestuursleden zijn

Ankie Lübbers, voorzitter
Erik van Doorn, penningmeester
Secretaris, vacant
Andrea Zierleyn, lid

KvK 84600179